Visualisera mera

De bästa språkrören för ett företag är de anställda. Alla anställda. Går det bra för företaget vill man berätta om det, inte bara för sina kollegor, utan för sina vänner och sin familj och omvärlden via till exempel sociala medier. Går de dåligt vill man inte bara veta om det utan också varför och vad man kan göra åt saken.

Genom att visualisera försäljningssiffror, besökssiffror och annan statistik på ett enkelt sätt för medarbetarna finns mycket att vinna. Siffror kopplat till mål kan få alla att känna delaktighet och kämpaglöd. Att komma dit handlar mer om inställning än teknik. Finns all data strukturerat kan vi visualisera den på ett användarvänligt sätt på tex. skärmar på arbetsplatsen eller lätt åtkomligt via smarta mobiler. Skrytsiffror på skärmen i receptionen, försäljningsmål kopplad till realtidsdata på säljavdelningen och aktuellt lagersaldo med GPS-data kopplat till godset på logistikavdelningen.

Visualisering av data handlar inte bara om att ge ekonomichefen underlag för klokare beslut utan också om att ge medarbetarna kunskap och insikt om företagets status. Visualisering av affärsdata skapar en känsla av delaktighet – på alla nivåer.

Lämna ett svar