Lex Usain Bolt

När Usain Bolt för ett par år sedan skulle bli ännu bättre/snabbare tittade han på vilka hans svagheter på 100 meter var. Uppenbart för alla som har koll på Bolt är att han är bäst de sista 40 meterna, ingen är snabbar där medan han ofta är efter de första 40 meterna. Baserat på den insikten fokuserade han sin träning på att bli snabbare i starten. Ganska logisk prioritering kan tyckas spontant. Men resultatet blev att han började förlora. Han försämrade sig på totalen. Genom att fokusera sin träning på sina svagheter förlorade han effekt i sina styrkor medan förbättringarna kring svagheterna blev marginella.

Med den insikten korrigerade han sin träningen till att igen fokusera på styrkorna och bli ännu bättre där. Han må vara sist i starten men på upploppet är det ingen som slår honom, inte minst när han fokuserar sin träning på den delen.

Många företag behöver göra samma sak, det vill säga:

  • Fokusera på kärnverksamheten (styrkorna)
  • Arbeta prioriterat och fokuserat med kärnverksamheten (styrkorna)
  • För det behövs en strategi -> vad är vår kärnverksamhet, vad är våra styrkor?
  • Och stöd för att sätta upp en organisation och process som kan arbeta prioriterat och fokuserat med kärnverksamheten (styrkorna)

Det är inte ovanligt att företag går bort sig och tappar fokus på sina egna styrkor i kärnverksamheten. Det på ytan enkla i det digitala (slänga upp en sajt, göra en app, osv) kan ge en ofokuserad satsning där man konkurrerar med sina egna svagheter mot andra aktörers styrkor. Bara för att man kan göra betyder det inte att man ska göra. Som företag bör man istället addera sina styrkor in i någon annans ramverk. Om man tex har en bra produkt men inte är så bra på distribution av produkter är det troligen bättre att samarbeta med någon som har sin styrka i distribution istället för att försöka bli bättre på det med risk för att tappa fokus på sin produkt. Risken annars är att det blir mellanmjölk av allt.

Lämna ett svar