Han är något på spåret

Har tingen förlorat sin mening? När informationssamhället är information i form av ettor och nollor går vi miste om något då? När vi inte längre ser och reflekterar kring det fysiska objektet både som levande materia och som bärare av historien till det förflutna – vad missar vi då? Och vad ger vi egentligen upp när vi ger bort vår data?

Den koreansk-tyske filosofen och professorn i filosofi och kulturvetenskap, Byung-Chul Han, resonerar bland annat kring vad som går förlorat i informationsåldern.

Han menar att samtidsmänniskan kännetecknas av ett konstant multitaskande och att vi konstant översköljs av ett överskott av intryck vilket inte ska ses som ett civilisatoriskt framsteg utan snarare som regression. Multitasking kännetecknar livsvillkoren för vilda djur som av överlevnadsskäl måste ha en ständig med ytlig uppmärksamhet. Ett djur kan inte reflektera – den har helt enkelt inte tid … En människa har tid att reflektera men har sålt sin uppmärksamhet till den ”smarta” telefonen och andra digitala strömmar som kräver maximal tillgänglighet av användaren.

Byung-Chul Han skriver att digitaliseringen avobjektifierar världen genom att göra den till just information.

‘It’s not objects but information that rules the living world. We no longer inhabit heaven and earth, but the Cloud and Google Earth. The world is becoming progressively untouchable, foggy and ghostly.’ – Byung-Chul Han

Som medecin mot de problem och sjukdomar som karaktäriserar det moderna samhället med hyperaktivitet och ständiga fokusväxlingar vill Han lyfta fram den djupa kontemplationen och ledan.

Att logga ut från social medier och lägga undan mobilen och istället börja reflektera verkar vara en nog så bra början.

Läs mer

https://artreview.com/byung-chul-han-how-objects-lost-their-magic/?fbclid=IwAR1kDlR52wJYV697O446Z6Rv-nF4dXxIPYlcnFEHQY4aJ0JdTrJAWlHROxU

Lämna ett svar