Transformation?

Transformationen sker inte när knoppen brister i försommarkvällen och slår ut i blom. Transformationen sker i jorden – när fröet blir till växt. En engångshändelse i en linjär process. Knopp till blomma är sedan en återkommande händelse i en cirkulär process som upprepar sig varje år i samklang med omgivningen.…

Berättelsen som metod i förändring

I begynnelsen var ordet … Berättelser har alltid spelat en stor roll i människors liv. Berättelser har använts som ett medel för underhållning, utbildning och utveckling, för att definiera sociala och kulturella konstruktioner och för att ingjuta moraliska värderingar genom hela den mänskliga historien. Avgörande beståndsdelar i berättelser och i…

Ett hus är inte ett träd

Vad säger metaforen? Aldrig allt förstås … “Metaforens väsen är att förstå och uppleva en sak utifrån en annan.” skriver George Lakoff och Mark Johnson i deras banbrytande bok “Metaphors we live by“, från 1980. Metaforen kan både vara ett ord, ett uttryck eller en bild. Metaforen blir ett sätt…

Funktionsorganisationen går vilse i nätverket

I en funktionsorganisation är medarbetarna grupperade efter kompetens och expertis kring en viss funktion. Ekonomerna sitter på ekonomifunktionen, juristerna är samlade inom juridikfunktionen, personalvetarna inom HR-funktionen, kommunikatörerna sitter på kommunikationsfunktionen och så vidare. Dessa funktionsområden kallas även ”silor”. Varje funktion leds av en chef med dubbelt ansvar. Dels ansvar inför…

Metaforer ger skärpa

Forskare från Princeton university kan nu visa det många av oss har haft på känn länge: Metaforer skärper vår uppmärksamhet. Det gör dem utmärkta att använda i tex utbildningssammanhang och förändringskommunikation. “Konventionella metaforer framkallar större engagemang i realtid än bokstavliga omskrivningar eller konkreta meningar.” “We conclude that conventional metaphors are more engaging than…

Kommentar: DN Debatt. ”Värdegrunderna har sällan så mycket värde”

Nedan är min personliga kommentar på den mycket intressanta debattartikeln i DN 2021-10-03 – https://www.dn.se/debatt/vardegrunderna-har-sallan-sa-mycket-varde/ Värdegrunden får värde genom handling Alvesson och Blom är något på spåren när de på DN-debatt frågar sig varför så många svenska organisationer ägnar så mycket tid och resurser åt värdegrundsarbete. Ett arbete som de…

Han är något på spåret

Har tingen förlorat sin mening? När informationssamhället är information i form av ettor och nollor går vi miste om något då? När vi inte längre ser och reflekterar kring det fysiska objektet både som levande materia och som bärare av historien till det förflutna – vad missar vi då? Och…

Människa eller robot – en reflektion

Denna text är även publicerad på “Namn och Nytt” i Dagens Nyheter 2021-07-28. I år är det 70 år sedan Dag Hammarskjöld i tidningen Tiden skrev om sitt liv och vädjade om att bli betraktad ”inte som robot utan som människa”. Hammarsköljd är bland annat känd för att ha varvat hårt…

Värderingar – grunden till effekt

Sammanfattning Värderingar håller ihop affärsidén och ger den mening För att gå från ord (värderingar) till handling behöver vi definiera önskade beteenden till värderingarna Genom att göra det för alla delar i organisationen finns potential att nå en större samlad effekt av affärsidén Bakgrund De allra flesta företag har en…