Ständig förbättring börjar med att lansera

En av hörnstenarna i LEAN är ständig förbättring. Kopplat till användarupplevelsen kräver ständig förbättring förstås att vi lanserar produkten eller tjänsten till användaren. En fälla många går i är att vilja bli “klar” innan man lanserar. Eller att fastna i viljan att realisera den absolut, på pappret, bästa idén.  Men om vi inte lanserar, finns det inget att förbättra. Det är först när användaren har börjat använda våra produkter och tjänster vi får riktig data att analyser och som gör att vi kan utvärdera och förbättra produkten. Utmaningen är alltså att våga lansera tidigt. Att inte se de digitala kanalerna som en trycksak som måste bli helt klar innan lansering.

Ett sätt att driva produkten mot lansering tidigt är att arbeta med MVP:er (minimum viable product). En MVP har bara de centrala funktioner som är absolut nödvändiga för att den ska fungera för användaren. Poängen är att en MVP snabbt kommer ut och snabbt kan testas på riktigt. En MVP fungerar end-to-end, dvs användaren kan interagera och slutför någon del i produkten tex köpa en vara men alla de funktioner som finns i backloggen är inte med.

Vi vet ju först när produkten är lanserad vilka funktioner användaren vill ha.

Jämför med när första versionen av iPhone kom och funktionen för att skicka MMS inte fanns med. För Apple var det viktigare att släppa produkten och få feedback tidigt än att släppa en bredd av funktioner.

När en MVP är släppt börjar den ständiga förbättringen. Då kan utvecklingen gå över mot MVF (minimum viable function). Att se sin produkt och tjänst som en uppsättning funktioner gör det enkelt att dela upp arbetet i sprintar, prioritera utvecklingen och testa och utvärdera de specifika funktionerna mot användaren. Oftast utspelar sig slaget om användarna och kunderna bland funktionerna Hur enkelt är det egentligen att fylla i kontokortsuppgifterna, går den funktionen att göras bättre? Hur enkelt är det att söka på sajten, kan den funktionen utvecklas?

Se dina digitala produkter och tjänster som uppbyggda av en mängd små funktioner. Släpp funktionerna tidigt och utvärdera dem tillsammans med dina användare. Före lansering i användartester och efter lansering med data analys.

Men lansera tidigt – för ständig förbättring börjar med att lansera.