Struktur + Process = Sant

Ett missförstånd som kan ställa till det lite när vi går från att samarbeta linjärt (plandrivet) till cirkulärt (agilt) är att vi blandar ihop struktur och process. När vi pratar om agila team och att arbeta agilt är själva görandet (samarbetet) kopplat till ett par förutsägbara och statiska roller och möten.…