Boktips: Ledarskapsmodellen 2.0

Boktips: ”Ledarskapsmodellen 2.0 – Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar” av Gerry Larsson, Josi Lundin, Ann Zander Att det kommer en version 2.0 av Ledarskapsmodellen ligger i sakens natur. Modellen bygger ju på forskning och den rör sig som bekant med tiden, hela tiden. I den uppsjö av ledarskapslitteratur…

Bra frågor viktigare än snabba svar i VUCA

När vi lämnar det linjära tänkandet och arvet från att se organisationen som en maskin och istället tänker cirkulärt och ser organisationen och omvärlden mer som något dynamiskt och ständigt föränderligt behöver vi bli bättre på att ställa bra frågor. I dimman (VUCA) är det mer gynnsamt att ställa frågor…

Boktips: Systemsyn i praktiken

Systemtänkande (systems thinking) och systemsyn är svårt och kanske därmed sin största värsta fiende. Wittberg gör till och med en poäng av det när han på omslaget till sin bok skämtsamt satt en varningsetikett:  ”Söker du enkla lösningar /…/ ska du inte köpa den här boken …”. Det är svårt…

Mindre sunt förnuft 2024

Det är bara sunt förnuft. Så kan det låta i förenklingens och generaliseringens tidevarv. Hur svårt kan det vara liksom. ”Det är väl bara att …”. Och så vidare. Det finns dock en utmaning med det sunda förnuftet. Vem avgör egentligen om det är sunt? Troligen är det så att…

Spaning på lärande

Den som lär sig mest i klassrummet är … läraren. Läraren har nämligen inte bara eleven att lära ut till utan också sig själv. För att bli förstådd behöver man först förstå (vana nummer 5 av de 7 goda vanorna). Att förstå är att se mönster. När jag ser dem…

Podcast – “Chefens Nya Kläder”

Som en fortsättning på mitt blixttal på Ledarskaps labbet i augusti deltog jag i podden “Chefens nya kläder” tillsammans med Johanna Ekeberg (We Are Movement) och Patrik Ekstrand (Agiltec). Modererade gjorde Carl Starendal. Relaterade länkar https://www.klas.one/category/ledarskapsmodellen/

Command and Control – en reflektion

Jag blev uppmärksammad på och började fundera kring vad Command and Control är och skulle kunna vara för en tid sedan. Min spontana reaktion kring Command and Control innan det var i negativa termer som detaljstyrning och push. Inför ett utbildningstillfälle (Leading SAFe) bad jag deltagarna lista* vad de tänker…

Change Communication in adopting a lean-agile way of working – “The why-factor”

A guiding article about the change communication going from developing in projects to developing in agile teams and teams of teams using SAFe as framework for collaboration. Summary This article describes both how the change communication from projects to agile was arranged and developed conceptually but also gives the reader…

Vem utforskar och formger organisationen?

I boken ”Den femte disciplinen” skriver Peter Senge att har tror att kärnan i företagsledningens nya sätt att fungera kommer att vara chefen som utforskare och formgivare.  Var är det chefen ska utforska? Senge menar att ledningen behöver bygga nya kunskaper för att förstå organisationen som system och de interna…

Servant leadership och Hermann Hesse

I litteraturen finns många gånger både frågorna och svaren. Det blir extra intressant när genrer korsas, när kunskapsområden vandrar mellan skönlitteratur och sakprosa – när en text har ett förhållande till andra texter, så kallad intertextualitet.   En bok som visar exempel på det är Hermann Hesses ”Österlandsfärden” skriven år 1932. Det är…

John B. Goodenough

John B. Goodenough avled i söndags vid en ålder av 100 år. Han är känd inte minst för sitt nobelpris i kemi som han fick år 2019 för upptäckten och utvecklingen av lithium-ion batterier.  Jag sprang på hans tankar om livet i samband med att han vann nobelpriset och har sedan dess…