Ladda inga batterier i sommar

En kortare version av den här texten är publicerad i Dagens Nyheter https://www.klas.one/namn-och-nytt/ Snart semester och vanliga fraser man kan höra är ”tack för hårt arbete” och passa på att ”ladda batterierna under semestern”. Alla gånger vänliga tillrop och uppmaningar. Men om vi stannar upp ett tag och funderar på vad som ligger bakom de metaforerna så grundar de sig på idén om att arbete utförs i en fabrik (det var bra för smeden att slå hårt på järnet i smedjan)…
Läs mer

Agila Sverige 2024 – Blixttal

Konferens: Agila Sverige 30-31 maj, 2024. Blixttal: Vill vi förändra organisationen behöver vi förändra metaforerna som beskriver den … När vi känner frustration kring att “det agila” mest blev nya namn på möten och roller kanske en orsak till det är att vi fortfarande ser på och pratar om organisationen utifrån maskinmetaforen med dess vurm för förutsägbarhet i linjära processer. Var inte tanken att vi skulle bli mer anpassningsbara och innovativa? Det här är en berättelse om den…
Läs mer

Linje eller cirkel? – Oordning bland metaforerna skapar förvirring i förändringen

Introduktion Den här texten handlar om hur metaforer påverkar vårt sätt att se på och beskriva organisationen och hur de påverkar oss i vårt förändringsarbete från plandriven utveckling (linjärt) till agil utveckling (cirkulärt). Sammanfattning “If you want to change the world, you have to change the metaphor.“ Joseph Campbell Inledning Han är ett lejon. Han är stark, modig och rovlysten. Men han har inte päls, fyra ben, huggtänder och svans. Exemplet kommer från Morgan (1999) och visar på…
Läs mer

Syftet skapar motivationen

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ Mål och mening. Två ingredienser för att känna motivation. Ofta kanske vi tror att det räcker med målet. Men inte minst i en föränderlig värld där både lösningarna ändras under vägen och målet i allra högsta grad är rörligt blir syftet viktigt. Syftet svarar på varför. Syftet ger meningen. Syfte för motivation I sin bok Drivkraft summerar Daniel Pink…
Läs mer

10 klokfaktorer i linje med det cirkulära synsättet

Svante Randlert har tagit 100 st av sina poddavsnitt där han intervjuar toppchefer och låtit bland annat AI hitta mönster för vad som verkar vara gemensamma förmågor i ledarskapet. Resultatet är 10 klokfaktorer. Kikar vi på de tio faktorerna känner vi igen dem. Att vara en medmänniska, att prioritera och att kommunicera tydligt överraskar nog ingen som exempel på  framgångsfaktorer i VUCA-världen (dimman). Analyserar vi faktorerna ytterligare kan vi konstatera att de ligger väldigt nära de egenskaper som…
Läs mer

Boktips: Från lärandets loopar till lärande organisationer

Boktips: ”Från lärandets loopar till lärande organisationer” av Otto Granberg och Jon Ohlsson. Hur blir organisationen en lärande organisation? Frågan ställer Granberg & Ohlsson tidigt i boken. Och konstaterar direkt att det sker inte via en modell eller en organisationsförändring – det är inget som går att implementera. Istället handlar det om att förändra invanda förhållningssätt och främja lärandet. Att ge människor förtroende och skapa förutsättningar till reflektion och att utveckla förståelse. Detta konstaterar de alltså redan i…
Läs mer

System – The Bear

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ Ett system kan beskrivas som ”delar som samverkar mot ett gemensamt syfte”. I ett komplicerat system, en maskin, utgörs delarna av statiska delar. Till exempel en cykel är ett komplicerat system. Sätter vi ihop delarna i rätt ordning kommer de samverka och fungera till att lösa ett problem. En cykel kan inte lösa flera olika problem som att laga en måltid, ringa till…
Läs mer

Simma lugnt i processen

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ Ett missförstånd som kan ställa till det lite när vi går från att samarbeta linjärt (plandrivet) till cirkulärt (agilt) är att vi blandar ihop struktur och process. När vi pratar om agila team och att arbeta agilt är själva görandet (samarbetet) koppla till ett par förutsägbara och statiska roller och möten. Ofta pågår tiden från planering av det…
Läs mer

Struktur + Process = Sant

Ett missförstånd som kan ställa till det lite när vi går från att samarbeta linjärt (plandrivet) till cirkulärt (agilt) är att vi blandar ihop struktur och process. När vi pratar om agila team och att arbeta agilt är själva görandet (samarbetet) kopplat till ett par förutsägbara och statiska roller och möten. Ofta pågår tiden från planering av det vi vill göra till feedback på det vi gjort i två veckor. Den tiden kallar vi sprint eller iteration. Strukturen är då ofta…
Läs mer

Boktips: Ledarskapsmodellen 2.0

Boktips: ”Ledarskapsmodellen 2.0 – Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar” av Gerry Larsson, Josi Lundin, Ann Zander Att det kommer en version 2.0 av Ledarskapsmodellen ligger i sakens natur. Modellen bygger ju på forskning och den rör sig som bekant med tiden, hela tiden. I den uppsjö av ledarskapslitteratur som finns där ute, där långt ifrån alla kan stoltsera med stämpeln ”bygger på forskning”, blir det också bokens övergripande USP. De här teorierna viftar man inte bort…
Läs mer

Bra frågor viktigare än snabba svar i VUCA

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ När vi lämnar det linjära tänkandet och arvet från att se organisationen som en maskin och istället tänker cirkulärt och ser organisationen och omvärlden mer som något dynamiskt och ständigt föränderligt behöver vi bli bättre på att ställa bra frågor. I dimman (VUCA) är det mer gynnsamt att ställa frågor än att tävla om att komma med de…
Läs mer

Boktips: Systemsyn i praktiken

Systemtänkande (systems thinking) och systemsyn är svårt och kanske därmed sin största värsta fiende. Wittberg gör till och med en poäng av det när han på omslaget till sin bok skämtsamt satt en varningsetikett:  ”Söker du enkla lösningar /…/ ska du inte köpa den här boken …”. Det är svårt med systemsyn för det ger inga enkla svar och det ställer krav på oss men det är ack så belönande när man börjar se världen som ett system…
Läs mer

Mindre sunt förnuft 2024

Det är bara sunt förnuft. Så kan det låta i förenklingens och generaliseringens tidevarv. Hur svårt kan det vara liksom. ”Det är väl bara att …”. Och så vidare. Det finns dock en utmaning med det sunda förnuftet. Vem avgör egentligen om det är sunt? Troligen är det så att alla ledare för världens länder, ni vet de som ska fixa med fred, jämlikhet och hållbarhet, skulle hävda sig ha ett sunt förnuft. Är det verkligen så? Eller…
Läs mer

Spaning på lärande

Den som lär sig mest i klassrummet är … läraren. Läraren har nämligen inte bara eleven att lära ut till utan också sig själv. För att bli förstådd behöver man först förstå (vana nummer 5 av de 7 goda vanorna). Att förstå är att se mönster. När jag ser dem kan jag lära ut dem till andra. Däri ligger också kraften i upplevelsebaserat lärande. Att praktisera teorin i klassrummet – att bli läraren. Upplevelsebaserat lärande bygger på att skapa lärandesituationer i…
Läs mer