SEO – en del av helheten

SEO (search engine optimization) är ett mycket viktigt arbete för att nå framgång i de digitala kanalerna.

Att arbeta med SEO är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod. Placeringen i sökresultatet påverkas av en mängd olika faktorer. Placering varierar också över tid, det går inte alltid att veta exakt varför ett visst utfall sker. Därför är det viktigt att fokusera på det övergripande målet (tex ökad försäljning, fler medlemmar) med sitt SEO-arbete och att ha en strategi för att ta sig dit. Att agera instinktivt på förändringar i sök-resultatet riskerar negativa effekter både på kort och lång sikt. Uppenbara förändringar som borde resultera i positiva utfall slår sällan igenom direkt utan det krävs tålamod och långsiktighet i arbetet.

”Bra SEO ger nödvändigtvis inte en bra kundupplevelse, men en bra kundupplevelse ger mycket goda förutsättningar till bra SEO.”

Mycket påverkar – allt hänger ihop

 • Hur vi arbetar övergripande med SEO
  • Navigering
  • Kod
  • Laddningstider
  • 404, 301, 302
  • Innehåll
  • Länkar – interna och externa
  • m.m
 • Den digitala kundupplevelsen
  • Enkelt
  • Intuitivt
 • Omvärlden
  • Konkurrenternas arbete med kundupplevelse och SEO
 • Googles algoritmer
  • Uppdateras ständigt

Kvalitet och relevans i innehåll är A och O

 • Relevant innehåll = ”hjälper innehållet mig, hur går jag vidare?”
 • Besökaren kan komma förvirrad, men får aldrig lämna förvirrad.
 • Inte många sidor, men rätt sidor. Fokusera på kvalitet, inte kvantitet.
 • RWD (responsive webbdesign) driver fram kvalitet i innehåll. Kvalitet driver SEO.
 • Arbetet börjar och slutar alltid i användarupplevelsen.

Tålamod är en dygd

 • Det går inte att med säkerhet i förväg säga utfallet av arbetet med SEO
 • Det är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete att bygga upp bra SEO
 • Placering i sökresultat kan variera – håll blicken mot målet, ta stöd i strategin
 • Förändringar som borde resultera i klättring behöver inte slå inte igenom direkt

Sammanfattning

 • SEO kräver tålamod
 • Bra SEO handlar om att optimera den totala upplevelsen för användaren, och den upplevelsen börjar ofta när söktermen skrivs i Google.
 • Ju bättre användarens upplevelse är – från träfflistan på Google via kvalitet och relevans av innehållet på webbplatsen till hur enkelt användaren kan navigera och interagera på webbplatsen – desto bättre kommer SEOn bli.