SEO – en del av helheten

SEO (search engine optimization) är ett mycket viktigt arbete för att nå framgång i de digitala kanalerna. Att arbeta med SEO är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod. Placeringen i sökresultatet påverkas av en mängd olika faktorer. Placering varierar också över tid, det går inte alltid att veta exakt varför…