Change Communication in adopting a lean-agile way of working – “The why-factor”

This article is also published on Scaled agiles linkedin-page. A guiding article about the change communication going from developing in projects to developing in agile teams and teams of teams using SAFe as framework for collaboration. Summary This article describes both how the change communication from projects to agile was…

John B. Goodenough

John B. Goodenough avled i söndags vid en ålder av 100 år. Han är känd inte minst för sitt nobelpris i kemi som han fick år 2019 för upptäckten och utvecklingen av lithium-ion batterier.  Jag sprang på hans tankar om livet i samband med att han vann nobelpriset och har sedan dess…

Värderingar – grunden till effekt

Sammanfattning Värderingar håller ihop affärsidén och ger den mening För att gå från ord (värderingar) till handling behöver vi definiera önskade beteenden till värderingarna Genom att göra det för alla delar i organisationen finns potential att nå en större samlad effekt av affärsidén Bakgrund De allra flesta företag har en…

Ledarstil för chefer i dubbla system

I Kotters bok XLR8 från år 2014 beskriver han ett sätt att organisera sig i två strukturer för två olika syften – nätverksorganisation och den hierarkisk organisation (dual operating system). I nätverksorganisationen optimerar man för värde genom att organisera sig i agila team och team av agila team kring ett…

Bortom Kotter – att leda förändring iterativt och utforskande

Sammanfattning John Kotters klassiker “Leading Change” räcker inte som handbok vid förändring. Den behöver kompleteras med en mer utforskande iterativ approach som tydligt omfamnar helheten. Jag presenterar ett sådant komplement i en längre text jag har skrivit. Nedan en sammanfattning. Hör av dig om du vill läsa den längre texten.…

Tankens förlängda arm är tummen

Texten nedan skrevs 2015 som en inlämningsuppgift på kursen “Kognition i praktiken (7,5 hp)” på Högskolan i Skövde. Dagens civilisation springer ur den av evolutionen frammejslade tummen. Människans tumme är, tillsammans med ett par människoapor, unik i avseende att vi kan greppa saker och därmed använda verktyg och redskap för…

It is the economy!

Med 17 dagar kvar till valet i USA kan det vara intressant att minnas Bill Clintons valkampanj som ledde fram till segern i valet 1992. Clintons strateg James Carville myntade uttrycket “The economy, stupid” för att hålla fokus på just ekonomin inte minst eftersom USAs ekonomi var i gungning på…

I rötterna bor erfarenheten

En människans kunskap byggs upp av en mängd erfarenheter. Det är ofta en osynlig materia som vi inte kan se. Det synliga utgör bara en bråkdel av vad som finns. När vi för snabbt dömer det synliga går vi miste om massor av individuell lärande som göms i det osynliga.…

Kunskap är lika med förvirring plus tid

Transformation innebär många saker, inte minst att lära nytt. Det går inte att möta morgondagens utmaningar med gårdagens lösningar. Det finns ett avgörande moment i hur framgångsrik individen kan bli i att gå från förvirring till kunskap. Det är hur individen, i det ögonblick den möter förvirringen, väljer att bemöta…

Det har alltid handlat om omställningstiden

Hur snabbt kan vi ställa om? Frågan har väl aldrig varit så aktuell som nu. Eller … ? Ser vi tillbaka på de senaste 100 åren har omställningstiden i industrin varit en central parameter. I det som via Toyota skulle bli ”Lean produktion” är det en hörnsten och har det…

Sjukvården lär oss konsten att prioritera

Går vi en grundkurs i livräddning är bland det första vi får lära oss att om vi behöver prioritera bland flera skadade inte börja hjälpa den som skriker högst. Till vår hjälp för att ta det beslutet lär vi oss prioriteringsmodeller och riktlinjer för livräddande insatser i situationer där kapaciteten…

CULTURE OF FLOW

Den senaste tiden har jag laborerat med en modell för att beskriva delarna som skapar förutsättningen för en flödesoptimerad utveckling. Just nu ser den ut så här. Fortsättning följer.

Fokus på omställningskostnaden möjliggör tidigare effekthemtagning och snabbar på vårt lärande

Där jag i texten använder omställningskostnad kan man lika gärna använda termen transaktionskostnad. En mängd delar behöver samspela för att vi ska kunna uppnå ”Maximalt värde med kortast möjliga hållbara ledtider”. När vi förstår hur delarna förhåller sig till varandra är vi också mer benägna att optimera systemet som en…