Spaning från Inner Development Goals summit 2022

I fredags (29:e april) var det ”The Inner Development Goals Summit 2022” i kulturhuset i Stockholm – den första i sitt slag. Det var en heldag med talare och panelsamtal samlade kring de fem kategorierna som ramverket är uppbyggt på (Being, Thinking, Relating, Collaborating, Acting). I sin helhet består ramverket…

Han är något på spåret

Har tingen förlorat sin mening? När informationssamhället är information i form av ettor och nollor går vi miste om något då? När vi inte längre ser och reflekterar kring det fysiska objektet både som levande materia och som bärare av historien till det förflutna – vad missar vi då? Och…

Människa eller robot – en reflektion

Denna text är även publicerad på “Namn och Nytt” i Dagens Nyheter 2021-07-28. I år är det 70 år sedan Dag Hammarskjöld i tidningen Tiden skrev om sitt liv och vädjade om att bli betraktad ”inte som robot utan som människa”. Hammarsköljd är bland annat känd för att ha varvat hårt…

Värderingar – grunden till effekt

Sammanfattning Värderingar håller ihop affärsidén och ger den mening För att gå från ord (värderingar) till handling behöver vi definiera önskade beteenden till värderingarna Genom att göra det för alla delar i organisationen finns potential att nå en större samlad effekt av affärsidén Bakgrund De allra flesta företag har en…

Den kommunikativa ledaren

Alla ledare kommunicerar, men det betyder inte att alla ledare är lika duktiga på att kommunicera. Grundbetydelsen i kommunikation – att ”göra något gemensamt” – påminner oss om att det rör sig om en interaktion mellan två eller flera parter. Verkligheten bygger på cirklar men vi ser raka linjer, skriver…

Kommunikativt ledarskap + transformerande ledarskap = sant

I Svenska ordbok beskrivs kommunikation som ”över­föring av (intellektuellt) inne­håll”. Ordet förutsätter alltså att det finns minst två parter – någon som sänder (överför) och någon som tar emot. Frånsett självledarskap borde således ”kommunikativt ledarskap” vara ett inslag i alla former av ledarskap i den mening ledarskap utförs av en…

Ledarstil för chefer i dubbla system

I Kotters bok XLR8 från år 2014 beskriver han ett sätt att organisera sig i två strukturer för två olika syften – nätverksorganisation och den hierarkisk organisation (dual operating system). I nätverksorganisationen optimerar man för värde genom att organisera sig i agila team och team av agila team kring ett…

Beroenden försvinner inte bara för att vi blundar

Det finns mycket intressant och delningsbart från Tomas Gustavssons dagsfärska avhandling ”Inter-team Coordination in Large-Scale Agile Software Development Projects”. Avhandlingen, som titeln avslöjar, går bland annat på djupet kring mekanismer kring koordinering av beroenden mellan agila team i storskalig agil utveckling i relation till teamens upplevda autonomi. Intressant i det…

Att baka pepparkakor – lean produktutveckling

Alla som har bakat pepparkakor vet att vi behöver optimera för både produkten och produktionsförmågan. Precis som i vilken utveckling som helst. I lean söker vi balansen mellan produkt (göra rätt saker) och produktionsförmågan (göra sakerna rätt). Vi vill få ut maximalt värde (produkt) med kortast möjliga hållbara ledtider (produktionsförmågan).…

Citizen Kane och Toyota Prius – likheterna är slående

Citizen Kane, filmen som släpptes 1941, anses fortfarande vara en av världens bästa filmer. Och Toyota Prius revolutionerade bilindustrin med att vara först ut som serietillverkad hybrid 1997. Finns det likheter? Ja, både i att de har bidragit till paradigmförflyttningar i sina respektive genrer men också i hur det skedde.…

Förutsättningar och framgångsrika mönster för en paradigmförflyttning

Nedan en modell för att utvärdera förutsättningarna och framgångsrika mönster för en paradigmförflyttning. Min uppfattningen är att alla delar nedan behöver omfamnas för att få till en lyckad paradigmförflyttning. Förutsättningar Tongivande mönster Det finns en krismedvetenhet – En majoritet förstår innebörden i om vi inte agerar Det finns en vision…

Tankens förlängda arm är tummen

Texten nedan skrevs 2015 som en inlämningsuppgift på kursen “Kognition i praktiken (7,5 hp)” på Högskolan i Skövde. Dagens civilisation springer ur den av evolutionen frammejslade tummen. Människans tumme är, tillsammans med ett par människoapor, unik i avseende att vi kan greppa saker och därmed använda verktyg och redskap för…

It is the economy!

Med 17 dagar kvar till valet i USA kan det vara intressant att minnas Bill Clintons valkampanj som ledde fram till segern i valet 1992. Clintons strateg James Carville myntade uttrycket “The economy, stupid” för att hålla fokus på just ekonomin inte minst eftersom USAs ekonomi var i gungning på…