En bild säger mer än 1000 ord, ofta 1000 för många

Att vi kan publicera bilder på webben innebär inte att vi ska publicera bilder på webben. Som med all publicering och utveckling av tjänster och funktioner måste vi ställa oss frågan: vad vill vi uppnå? Och varför hjälper den här bilden oss att uppnå det?

En hel del av det innehåll i text, bild och film som hamnar på webben ligger där mer för att det går att publicera än för att det stärker budskapet. Att vi kan får aldrig bli den enda orsaken till att vi gör.

När det gäller bilder finns det tyvärr alldels för många exempel på webbsidor där bilder används mer för att pynta sidan än för att hjälpa besökaren. Och där bilder verkligen behövs i produktpresentationer finns det tyvärr alldeles för många exempel på undermålig kvalitet och för få bilder.

Varumärket i de digital kanalerna bedöms mycket efter upplevelsen – hur enkelt var det, hur trevligt var det. En bild bidrar inte alltid per automatik till att förbättra upplevelsen. Snarare tvärtom. En bild säger ju faktiskt mer än 1000 ord och är det inte rätt bild blir det 1000 ord för mycket. 1000 ord som stör huvudbudskapet i texten eller flödet i en tjänst.

I en artikel där budskapet ligger i texten vill vi att våra besökare ska fokusera på innehållet i texten. Bilder i anslutning till texten riskerar att störa kärnbudskapet. Självklart kan och ska bilder användas för att stärka budskapet men generella bildbanksbilder gör sällan det. Undvik hellre att använda dem. Lita på innehållet och budskapet du vill förmedla.

  • Produktbilder
    Snåla inte med bilder. Visa produkten i flera vinklar och gärna i olika färger om den finns i flera. Visa bilder på produkten i olika sammanhang som produkten kan användas i.
  • Komplement till övrigt innehåll
    Bara om det tillför något. Vilket det sällan gör. Ställ frågan varför ska vi publicera bilden. Hjälper den oss att uppnå målet med webbsidan eller tjänsten. Var sparsam med bilder där huvudfokus ligger utanför bilden. Vad vill du berätta? Vari ligger informationen och huvudbudskapet?
  • Pynt
    Sluta använda bilder som pynt. Var inte rädd för vita ytor på skärmen. Utgå från mobilen,  där finns de sällan plats för pynt.

När besökarna mer och mer möter oss i mobilen istället för på desktop kommer generella bilder bli allt mer oviktiga. I mobilen krävs att vi har full fokus på vad vi vill säga. Där blir minsta utfyllnad direkt ett störande moment. Den tongivande bilden i desktop-läge kan sällan få den effekten i mobilen.  Med responsive webb hamnar samma bilder både i desktop som i mobilen. Du kan sätta upp regler i koden som gör att bilder i desktop inte visas i mobilen. Men bäst upplevelse både i desktop och mobil får vi om vi designar för mobilen först. Då undviker vi fällan med att börjar pynta en desktop-vägg med bilder bara för att vi kan.

Lämna ett svar