För tidigt eller för sent. Eller hela tiden.

Tidningarna rapporterar att Volkswagen lanserar sin första elbil, ID.3, med stora mjukvaruproblem. Ett gott betyg förutsatt att de har förmågan att hantera problemen. När mjukvara utgör en bärande del av produkten får problem en lite annorlunda betydelse. Ett problem med hårdvaran på en bil kan innebära en katastrof. Hårdvara som…

Risken med en riskworkshop är överhängande

När en anledning till att vi gör något är just att det ska göras är risken stor att resultatet inte leder oss framåt. Så har jag flera gånger upplevt att riskworkshops initieras och genomförs, framförallt i vattenfallprojekt. Som en punkt i projektledarens checklista ligger att genomföra en riskworkshop. Den genomförs…

Kvalitet + kvantitet = vi lär känna besökaren

Många företag har ett inbyggt silo-tänk och ibland även silos i silos vilket går stick i stäv med UX och kundupplevelsen som rör sig horisontellt och vertikalt i olika kanaler. Generellt låg kompetens kring digital kundupplevelse och UX leder ofta till mycket tyckande i silos. Och viktig expertis som står…

The kids are agile

När vi föds är vi av naturen nyfikna och självstyrande. Vi föds med egenskaper som passar bättre i en agila processer och Lean UX än i hierarkiska strukturer och vattenfallprojekt. Sen händer något när vi blir vuxna som kväver många av de drivkrafter som är synonyma med innovation och kreativt…

The kids are agile

When we are born, we are naturally curious and autonomous. We are born with characteristics that fit better in an Agile processes and Lean UX than in hierarchical structures and waterfall projects. Then something happens when we become adults that stifles many of the drivers that are synonymous with innovation…

Design – en del av användarupplevelsen

När vi möter ett nytt digitalt gränssnitt är vi i vårt undermedvetna mycket snabba på att bedöma det vi ser. På samma sätt som vi gör när vi möter en person eller står inför att köpa en vara. När vi möter en människa för första gången bedömer vi den personen,…

Magkänsla och lite data gör susen

Magkänslan är subjektivt. Att bara argumentera utifrån sin egen magkänsla är därför sällan särskilt givande när vi utvecklar och optimerar digitala produkter och tjänster. Vill vi bli riktigt kraftfulla i vår argumentation vinner vi mycket på att addera data till vår magkänsla. Magkänsla är utmärkt att börja en utforskning i. Magkänsla…

Visualisera mera

De bästa språkrören för ett företag är de anställda. Alla anställda. Går det bra för företaget vill man berätta om det, inte bara för sina kollegor, utan för sina vänner och sin familj och omvärlden via till exempel sociala medier. Går de dåligt vill man inte bara veta om det…

Morgondagens användare är redan dagens användare

För första gången i hemelektronikens korta historia delar vi nu teknik med våra barn i våra hem. Mellan generationerna använder vi nu samma teknik och vi har samma förutsättningar att konsumera media. Minns hur det var när du själv var liten. Hur många gånger fick du låna familjens kamera från…

Lika enkelt som hemma?

För en tid sedan kom det fram en person till mig efter ett frukostseminarium om digitala trender som jag hade hållit i. Personen var bekymrad och berättade att en nyanställd mycket uppskattad 20-åring som bidrog med nya idéer och kreativa aspekter kring hur ny teknik kan användas hade slutat. Varför,…

Gör det enkla enkelt

Användarupplevelsen i digitala kanaler har aldrig varit viktigare. När pris och logistik är i stort sätt desamma när vi jämför tex resor, kläder, böcker och vitvaror blir användarupplevelsen direkt avgörande. Jämför med den fysiska världen. Är det snarlika priser avgöra ofta servicen i butiken. Och service sitter som bekant i…