Ständigt lärande på bredden skapar djup

SVT-play kan man ett tag till se Bruce Springsteen berätta om inspelningen av The River.

I dokumentären berättar Bruce Springsteen att han ”plöjde historieböcker för att kontextualisera sig själv, sätta sig själv i ett sammanhang”. Något som även Jan Gradvall uppmärksammade i en artikel.

För att skapa berättelserna som ”The River” innehåller läste alltså Bruce Springsteen historieböcker. Det visar på hur vi kan ta del av en berättelse för att berätta en annan. Hur vår plats i livet hör ihop med tidigare och framtida berättelser. Ordet genom berättandet är lika gammal som människan. I berättelsen gömmer sig kunskapen och lärandet. Berättandet har alltid varit med oss – från mimande och dans till dagens multimediala berättelser. För att utveckla berättelsen behöver vi ta del av mer berättelse. Och det är när vi läser, lär och berättar vi utvecklar oss.

det är när vi läser, lär och berättar vi utvecklar oss

Vikten av bildning och det livslånga lärandet är centralt i ramverket för Lean-Agile och i Daniel H Pinks teorier kring drivkraft och motivation. Och inte minst betydelsen av att lära på bredden. Redan under antiken talades det om den breda utbildningen, de fria konsterna (Liberal arts education) i motsats till yrkesinriktade ämnen. Facebookgrundaren Mark Zuckerberg är exempel på en klassisk liberal arts-student, där utbildning inom datakunskap och psykologi har varit bidragande till hans verk. Bruce Springsteen anammar också liberal art i sitt arbete med The River.

Björn Wiman skriver en krönika i DN på ämnet  och refererar till Fareed Zakaria bok ”In defence of a liberal eduaction”. I den boken argumenterar Zakaria för den breda utbildningen. ”Liberal arts-studenter kan sätta samman kurser i historia och fysik; målet är inte att uppnå en specifik yrkesutbildning, utan att möblera medvetandet; att lära sig att tänka.”

Poängen med Liberal arts education är att den breda humanistisk utbildningen är ett bra upplägg för framtidens alltmer automatiserade och ombytliga arbetsmarknad, där skräddarsydda färdigheter snart riskerar att bli obsoleta.

Ständigt lärande på bredden ger generella kunskaper på djupet.

Lämna ett svar