Boktips: Från lärandets loopar till lärande organisationer

Boktips: ”Från lärandets loopar till lärande organisationer” av Otto Granberg och Jon Ohlsson. Hur blir organisationen en lärande organisation? Frågan ställer Granberg & Ohlsson tidigt i boken. Och konstaterar direkt att det sker inte via en modell eller en organisationsförändring – det är inget som går att implementera. Istället handlar…

Spaning på lärande

Den som lär sig mest i klassrummet är … läraren. Läraren har nämligen inte bara eleven att lära ut till utan också sig själv. För att bli förstådd behöver man först förstå (vana nummer 5 av de 7 goda vanorna). Att förstå är att se mönster. När jag ser dem…

Servant leadership och Hermann Hesse

I litteraturen finns många gånger både frågorna och svaren. Det blir extra intressant när genrer korsas, när kunskapsområden vandrar mellan skönlitteratur och sakprosa – när en text har ett förhållande till andra texter, så kallad intertextualitet.   En bok som visar exempel på det är Hermann Hesses ”Österlandsfärden” skriven år 1932. Det är…

AI – Vad riskerar att gå förlorat?

Varje paradigmskifte i mänsklighetens historia, som till exempel hantverkstraditionen till massproduktionen eller det småskaliga lantbruket till det storskaliga, har inneburit en produktivitetsökning. Vi har fått ut mer genom mindre insats. Ofta genom att maskinen ersätter det monotona och repetitiva. Även detta paradigmskifte, den till AI ”and beyond”, handlar till viss…

Let’s go surfing the flux

Att spana kring framtida produkter och tjänster kan vara nog så roligt. Men i vår strävan att utveckla och utvecklas behöver vi förhålla oss till att all utveckling uppstår och försvinner i parenteser. Det ser vi lättare om vi tittar bakåt i tiden än framåt. Tittar vi bakåt får vi…

Läsa-Läsa-Tankeskriva (LLT) – metod för lärande i en transformation

Metakommentar: Den här texten har uppkommit i en LLT-process. Sammanfattning I Lean-Agila utvecklingskontexter är ständigt lärande en bärande idé Lärande sker på flera plan – individuellt, i team och i organisationen Lärande händer inte av sig själv. Vision och motivation är avgörande för både individ, team och organisation för att…

Ständigt lärande på bredden skapar djup

På SVT-play kan man ett tag till se Bruce Springsteen berätta om inspelningen av The River. I dokumentären berättar Bruce Springsteen att han ”plöjde historieböcker för att kontextualisera sig själv, sätta sig själv i ett sammanhang”. Något som även Jan Gradvall uppmärksammade i en artikel. För att skapa berättelserna som ”The…