Let’s go surfing the flux

Att spana kring framtida produkter och tjänster kan vara nog så roligt. Men i vår strävan att utveckla och utvecklas behöver vi förhålla oss till att all utveckling uppstår och försvinner i parenteser. Det ser vi lättare om vi tittar bakåt i tiden än framåt. Tittar vi bakåt får vi hjälp med att komma förbi substantiven och istället fokusera på verb och processer i en kontinuerlig föränderlig värld. Då kan vi börja förstå att allt lever bara inom korta parenteser i tiden. Frågan är bara hur mycket tid det är i mellan.

Sett till den digitala utvecklingen kopplat till webben och internet är tidshorisonten bakåt försvinnande kort. Så nära i tiden som 1991 gick startskottet för det vi känner som world wide web i och med att Tim Berners-Lee publicerade den första webbsidan.

Sedan dess har en mängd olika tekniker, produkter och tjänster uppstått och försvunnit. Substantiv som har levt i små korta parantares. Och i sin respektive parantesen varit den absolut hetaste sak man kunde tänka sig. Allt medan de basala behoven är konstanta – äta, sova, bo, kommunicera, socialisera, leka, dansa osv. Bara inom området musik har vi sett flertalet substantiv komma och gå i korta parenteser, som tex MiniDiscen, mp.3-spelaren och CD-spelaren.

När vi är inne i en parantes är det lätt att ta den för universell och evig. Tittar man enkom på statistiken kopplat till substantiven i en uppgång är det lätt att bli fartblind. Lex Nokia, Kodak, Facit, Alta Vista, Adobe Flash, WAP m fl.

Är det så att substantiven gör oss blinda? Är det tjänsten eller kanalen som gör produkten framgångsrik? Vad behöver vi för data för att svara på det?

Allt för länge har vi tagit statiska beslut i en dynamisk värld

Allt för länge har vi tagit statiska beslut i en dynamisk värld. Det finns mycket att lära genom att utforska hur civilisationer långt mer framgångsrika än vår förhåller sig till omvärlden. Blackfoot folkets syn på världen är att allting är i förändring (everything is in flux). De har inte substantiv i språket utan förklara saker i processer. ”The core of their worldview is that everything is in flux. Creation is in a state of flux, everything moves, changes, transforms. Successful living is to surf the flux as it changes and transforms identifying regular patterns to use as reference, always knowing that things will change.”

Peter Senge förklarar Blackfoot folkets synsätt på världen i klippet nedan.

Blackfoot folkets förhållningssätt har gjort att de har existerat i 15 000 år. Bra mycket längre än andra civilisationer. Det finns oerhört mycket att lära av det förhållningssättet när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Allting är i ständig utveckling. Förändringen är dynamisk. Vi blir aldrig färdiga.

designa och koda för förändring

Men hur ska vi som individer och organisationer förhålla oss till den ständiga förändringen? Genom att inspireras av att titta bakåt i tiden och förstå att allt är substantiv i paranteser och när vi utvecklar nya produkter och tjänster kommer de bara leva en kort tid. Vi måste designa och koda för förändring – från början. Och eftersom allting är i ständig förändring måste vi lära oss nya saker hela tiden.

Lämna ett svar