Change Communication in adopting a lean-agile way of working – “The why-factor”

This article is also published on Scaled agiles linkedin-page. A guiding article about the change communication going from developing in projects to developing in agile teams and teams of teams using SAFe as framework for collaboration. Summary This article describes both how the change communication from projects to agile was…

Maximera jobbet … som inte görs

Allt vi utvecklar och producerar behöver vi ta hand om i någon form. Det är ofta ”när jobbet är gjort” frågan dyker upp: behöver vi verkligen det här? Då är det ofta försent. Timmarna är nedlagda, produkten är tillverkad, varorna vi har handlat är på väg hem från e-handeln. Överproduktion…

Agilt arbete – från teori till praktik

Ingridienser som hjälper oss att få flöde i våra processer “Vi vet som mest när vi är färdiga. Hur blir vi klara så fort som möjligt?” Möten under en definierad period, förslagsvis 2 veckor “Minsta möjliga, för mesta möjliga anpassningsbarhet” Tips – bryta ner ett större jobb Läs mer

Nokia lär oss hur vi INTE ska göra – kultur och psykologisk trygghet

Med olika perspektiv men med samma slutsats om än förpackade i två olika begrepp, beskriver Edmondson i ”The fearless organization. Psykologisk trygghet på jobbet” och Alvesson & Spicer i ”Dumhetsparadoxen den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar” Nokias fall när de baserar sina respektive analyser bland annat på Timo Vuori och…

Happy index är en leading indicator

Happy index är ett begrepp inom agilt och i Scrum. Silos och ”start och stop” skapar frustrerade medarbetare och en långsam utvecklingsprocess. Kopplingen glada medarbetare och nöjda kunder är tydlig genom  jämna flöden med högre kvalitet i utvecklingsprocessen.  Jeff Sutherland: Mik Kersten: “Quantify happiness. It´s not enough just to feel…

Beroenden försvinner inte bara för att vi blundar

Det finns mycket intressant och delningsbart från Tomas Gustavssons dagsfärska avhandling ”Inter-team Coordination in Large-Scale Agile Software Development Projects”. Avhandlingen, som titeln avslöjar, går bland annat på djupet kring mekanismer kring koordinering av beroenden mellan agila team i storskalig agil utveckling i relation till teamens upplevda autonomi. Intressant i det…

Att baka pepparkakor – lean produktutveckling

Alla som har bakat pepparkakor vet att vi behöver optimera för både produkten och produktionsförmågan. Precis som i vilken utveckling som helst. I lean söker vi balansen mellan produkt (göra rätt saker) och produktionsförmågan (göra sakerna rätt). Vi vill få ut maximalt värde (produkt) med kortast möjliga hållbara ledtider (produktionsförmågan).…

A good read about Lean

In times of high uncertainty and complexity we once again get reminded of that we can’t know for sure in advance. In this environment that is changing rapidly we need to have a scientific approach. Lean has been around for decades as a way of thinking and acting with a…

Värdeloopsarmbandet

Bakgrund Det här är en variant på ett klassiskt radband. Tanken med “Värdeloopsarmbandet” är att det ska hjälpa till att ge vägledning och fokus i transformationen. Det här är en första MVP. Håller konceptet? Ge gärna feedback: klas.fjarstedt [snabel-a] gmail.com Få fokus på vägen till värdet med hjälp av Värdeloopsarmbandet…