Han är något på spåret

Har tingen förlorat sin mening? När informationssamhället är information i form av ettor och nollor går vi miste om något då? När vi inte längre ser och reflekterar kring det fysiska objektet både som levande materia och som bärare av historien till det förflutna – vad missar vi då? Och…

Människa eller robot – en reflektion

Denna text är även publicerad på “Namn och Nytt” i Dagens Nyheter 2021-07-28. I år är det 70 år sedan Dag Hammarskjöld i tidningen Tiden skrev om sitt liv och vädjade om att bli betraktad ”inte som robot utan som människa”. Hammarsköljd är bland annat känd för att ha varvat hårt…