Lill-Babs och Patrik Norqvist

Hur kommer det sig att lyckade förändringsinitiativ snarare är undantag än regel? Gång på gång visar utvärderingar att den förväntade effekten vid förändring uteblir. Förändringen brukar bokstavligen rinna ut i sanden. Möjligen gör vi lite annorlunda, men så värst mycket förändringen sker inte för vi tänker fortfarande på samma sätt.…

Den kommunikativa ledaren

Alla ledare kommunicerar, men det betyder inte att alla ledare är lika duktiga på att kommunicera. Grundbetydelsen i kommunikation – att ”göra något gemensamt” – påminner oss om att det rör sig om en interaktion mellan två eller flera parter. Verkligheten bygger på cirklar men vi ser raka linjer, skriver…

Kommunikativt ledarskap + transformerande ledarskap = sant

I Svenska ordbok beskrivs kommunikation som ”över­föring av (intellektuellt) inne­håll”. Ordet förutsätter alltså att det finns minst två parter – någon som sänder (överför) och någon som tar emot. Frånsett självledarskap borde således ”kommunikativt ledarskap” vara ett inslag i alla former av ledarskap i den mening ledarskap utförs av en…