Lill-Babs och Patrik Norqvist

Hur kommer det sig att lyckade förändringsinitiativ snarare är undantag än regel? Gång på gång visar utvärderingar att den förväntade effekten vid förändring uteblir. Förändringen brukar bokstavligen rinna ut i sanden. Möjligen gör vi lite annorlunda, men så värst mycket förändringen sker inte för vi tänker fortfarande på samma sätt.…

Veckans ord: Anakronism

Rubriker lite all over the place: Tesla återkallar 362.758 bilar. Och vi har sett rubrikerna förr. MEN det handlar återigen inte om att återkalla bilarna i form av att bilarna måste åka till en verkstad utan det handlar om gratis uppdatering av mjukvara över internet (i beta-version). Trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA kallar…

Transformation?

Transformationen sker inte när knoppen brister i försommarkvällen och slår ut i blom. Transformationen sker i jorden – när fröet blir till växt. En engångshändelse i en linjär process. Knopp till blomma är sedan en återkommande händelse i en cirkulär process som upprepar sig varje år i samklang med omgivningen.…

Funktionsorganisationen går vilse i nätverket

I en funktionsorganisation är medarbetarna grupperade efter kompetens och expertis kring en viss funktion. Ekonomerna sitter på ekonomifunktionen, juristerna är samlade inom juridikfunktionen, personalvetarna inom HR-funktionen, kommunikatörerna sitter på kommunikationsfunktionen och så vidare. Dessa funktionsområden kallas även ”silor”. Varje funktion leds av en chef med dubbelt ansvar. Dels ansvar inför…

Kommunikativt ledarskap + transformerande ledarskap = sant

I Svenska ordbok beskrivs kommunikation som ”över­föring av (intellektuellt) inne­håll”. Ordet förutsätter alltså att det finns minst två parter – någon som sänder (överför) och någon som tar emot. Frånsett självledarskap borde således ”kommunikativt ledarskap” vara ett inslag i alla former av ledarskap i den mening ledarskap utförs av en…

Bortom Kotter – att leda förändring iterativt och utforskande

Sammanfattning John Kotters klassiker “Leading Change” räcker inte som handbok vid förändring. Den behöver kompleteras med en mer utforskande iterativ approach som tydligt omfamnar helheten. Jag presenterar ett sådant komplement i en längre text jag har skrivit. Nedan en sammanfattning. Hör av dig om du vill läsa den längre texten.…