System – The Bear

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ Ett system kan beskrivas som ”delar som samverkar mot ett gemensamt syfte”. I ett komplicerat system, en maskin, utgörs delarna av statiska delar. Till exempel en cykel är ett komplicerat system. Sätter vi ihop delarna…

Simma lugnt i processen

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ Ett missförstånd som kan ställa till det lite när vi går från att samarbeta linjärt (plandrivet) till cirkulärt (agilt) är att vi blandar ihop struktur och process. När vi pratar…

Bra frågor viktigare än snabba svar i VUCA

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ När vi lämnar det linjära tänkandet och arvet från att se organisationen som en maskin och istället tänker cirkulärt och ser organisationen och omvärlden mer som något dynamiskt och ständigt…

Anpassningsbar eller gå under – sista avsnittet av ”Succession”

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ Spoiler alert I evolutionen har förmågan till anpassning varit belönande. I arbetslivet ”glömdes” den förmågan bort under lång tid då IT-utvecklingen skedde plandrivet i temporära projekt. Varför vara anpassningsbar om…