Boktips: Från lärandets loopar till lärande organisationer

Boktips: ”Från lärandets loopar till lärande organisationer” av Otto Granberg och Jon Ohlsson. Hur blir organisationen en lärande organisation? Frågan ställer Granberg & Ohlsson tidigt i boken. Och konstaterar direkt att det sker inte via en modell eller en organisationsförändring – det är inget som går att implementera. Istället handlar…

Vem utforskar och formger organisationen?

I boken ”Den femte disciplinen” skriver Peter Senge att har tror att kärnan i företagsledningens nya sätt att fungera kommer att vara chefen som utforskare och formgivare.  Var är det chefen ska utforska? Senge menar att ledningen behöver bygga nya kunskaper för att förstå organisationen som system och de interna…

Var transparent med dina antaganden

Förändringen till ett mer agilt samarbete handlar inte minst om att som individ förändra sitt tankesätt och därmed utmana sina egna antaganden om världen. Att gå från en mekanisk till en mer dynamisk världssyn. Att gå från det linjära till det cirkulära. Om du upplever en otydlighet i den organisation du…

Anpassningsbar eller gå under – sista avsnittet av ”Succession”

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ Spoiler alert I evolutionen har förmågan till anpassning varit belönande. I arbetslivet ”glömdes” den förmågan bort under lång tid då IT-utvecklingen skedde plandrivet i temporära projekt. Varför vara anpassningsbar om…

Transformation?

Transformationen sker inte när knoppen brister i försommarkvällen och slår ut i blom. Transformationen sker i jorden – när fröet blir till växt. En engångshändelse i en linjär process. Knopp till blomma är sedan en återkommande händelse i en cirkulär process som upprepar sig varje år i samklang med omgivningen.…

Funktionsorganisationen går vilse i nätverket

I en funktionsorganisation är medarbetarna grupperade efter kompetens och expertis kring en viss funktion. Ekonomerna sitter på ekonomifunktionen, juristerna är samlade inom juridikfunktionen, personalvetarna inom HR-funktionen, kommunikatörerna sitter på kommunikationsfunktionen och så vidare. Dessa funktionsområden kallas även ”silor”. Varje funktion leds av en chef med dubbelt ansvar. Dels ansvar inför…

Kommentar: DN Debatt. ”Värdegrunderna har sällan så mycket värde”

Nedan är min personliga kommentar på den mycket intressanta debattartikeln i DN 2021-10-03 – https://www.dn.se/debatt/vardegrunderna-har-sallan-sa-mycket-varde/ Värdegrunden får värde genom handling Alvesson och Blom är något på spåren när de på DN-debatt frågar sig varför så många svenska organisationer ägnar så mycket tid och resurser åt värdegrundsarbete. Ett arbete som de…

Nokia lär oss hur vi INTE ska göra – kultur och psykologisk trygghet

Med olika perspektiv men med samma slutsats om än förpackade i två olika begrepp, beskriver Edmondson i ”The fearless organization. Psykologisk trygghet på jobbet” och Alvesson & Spicer i ”Dumhetsparadoxen den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar” Nokias fall när de baserar sina respektive analyser bland annat på Timo Vuori och…

Kulturen som en lök

För att beskriva vad företagskultur är behöver vi först förstå vad kultur är. I sin enklaste förklaring kan vi gå till Svensk ordbok där kultur beskrivs som: ”form enligt vilken (viss) större grupp människor ordnar sin försörjning och organiserar gemensamma angelägenheter” och ”sammanfattningen av allt som skapas av människor för att ge (högre) andliga…