Mindre sunt förnuft 2024

Det är bara sunt förnuft. Så kan det låta i förenklingens och generaliseringens tidevarv. Hur svårt kan det vara liksom. ”Det är väl bara att …”. Och så vidare. Det finns dock en utmaning med det sunda förnuftet. Vem avgör egentligen om det är sunt? Troligen är det så att…

Jag ser skogen för alla grenar

Hur kommer det sig att vi i skogslandet Sverige knappt har någon skog kvar? Ja, alltså vild skog. Urskog. Riktig skog. Inte de där ”skogarna” med planteringar av gran i raka led som utgör närmast all ”skog” i Sverige. Kan de två äldre damerna vara något på spåren tänker jag…

Maximera jobbet … som inte görs

Allt vi utvecklar och producerar behöver vi ta hand om i någon form. Det är ofta ”när jobbet är gjort” frågan dyker upp: behöver vi verkligen det här? Då är det ofta försent. Timmarna är nedlagda, produkten är tillverkad, varorna vi har handlat är på väg hem från e-handeln. Överproduktion…

Hållbar innovation

Utmaningen med klimatkrisen är unik i att mänskligheten faktiskt vet (i alla fall forskarna …)  både vad som är problemet och vad som är lösningen. Generellt sätt brukar vi ofta bara ha koll på den ena … Vi har till och med 17 stycken utvecklingsmål (SDG) definierade av FN till…