Change Communication in adopting a lean-agile way of working – “The why-factor”

This article is also published on Scaled agiles linkedin-page. A guiding article about the change communication going from developing in projects to developing in agile teams and teams of teams using SAFe as framework for collaboration. Summary This article describes both how the change communication from projects to agile was…

Anpassningsbar eller gå under – sista avsnittet av ”Succession”

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ Spoiler alert I evolutionen har förmågan till anpassning varit belönande. I arbetslivet ”glömdes” den förmågan bort under lång tid då IT-utvecklingen skedde plandrivet i temporära projekt. Varför vara anpassningsbar om…

Transformation?

Transformationen sker inte när knoppen brister i försommarkvällen och slår ut i blom. Transformationen sker i jorden – när fröet blir till växt. En engångshändelse i en linjär process. Knopp till blomma är sedan en återkommande händelse i en cirkulär process som upprepar sig varje år i samklang med omgivningen.…

Ett hus är inte ett träd

Vad säger metaforen? Aldrig allt förstås … “Metaforens väsen är att förstå och uppleva en sak utifrån en annan.” skriver George Lakoff och Mark Johnson i deras banbrytande bok “Metaphors we live by“, från 1980. Metaforen kan både vara ett ord, ett uttryck eller en bild. Metaforen blir ett sätt…

Metaforer ger skärpa

Forskare från Princeton university kan nu visa det många av oss har haft på känn länge: Metaforer skärper vår uppmärksamhet. Det gör dem utmärkta att använda i tex utbildningssammanhang och förändringskommunikation. “Konventionella metaforer framkallar större engagemang i realtid än bokstavliga omskrivningar eller konkreta meningar.” “We conclude that conventional metaphors are more engaging than…

Förklara “hur” och förklara “varför” är två helt olika saker …

… som kräver olika förmågor. När vi förklarar “hur” behöver vi vår analytiska förmåga. När vi ska förklara “varför” behöver vi bland annat systemtänkande. Att kunna förklara varför är en förutstäning när man driver transformation … Holism and reductionism represent two paradigms or worldviews that provide very different accounts as how to…