Syftet skapar motivationen

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ Mål och mening. Två ingredienser för att känna motivation. Ofta kanske vi tror att det räcker med målet. Men inte minst i en föränderlig värld där både lösningarna ändras under vägen…

Boktips: Från lärandets loopar till lärande organisationer

Boktips: ”Från lärandets loopar till lärande organisationer” av Otto Granberg och Jon Ohlsson. Hur blir organisationen en lärande organisation? Frågan ställer Granberg & Ohlsson tidigt i boken. Och konstaterar direkt att det sker inte via en modell eller en organisationsförändring – det är inget som går att implementera. Istället handlar…

System – The Bear

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ Ett system kan beskrivas som ”delar som samverkar mot ett gemensamt syfte”. I ett komplicerat system, en maskin, utgörs delarna av statiska delar. Till exempel en cykel är ett komplicerat system. Sätter vi ihop delarna…

Simma lugnt i processen

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ Ett missförstånd som kan ställa till det lite när vi går från att samarbeta linjärt (plandrivet) till cirkulärt (agilt) är att vi blandar ihop struktur och process. När vi pratar…

Boktips: Ledarskapsmodellen 2.0

Boktips: ”Ledarskapsmodellen 2.0 – Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar” av Gerry Larsson, Josi Lundin, Ann Zander Att det kommer en version 2.0 av Ledarskapsmodellen ligger i sakens natur. Modellen bygger ju på forskning och den rör sig som bekant med tiden, hela tiden. I den uppsjö av ledarskapslitteratur…

Bra frågor viktigare än snabba svar i VUCA

Det här är en spaning som är koppla till ett avsnitt från en teve-serie. Fler teve-seriespaningar hittar du här: https://www.klas.one/category/tv-serier/ När vi lämnar det linjära tänkandet och arvet från att se organisationen som en maskin och istället tänker cirkulärt och ser organisationen och omvärlden mer som något dynamiskt och ständigt…

Boktips: Systemsyn i praktiken

Systemtänkande (systems thinking) och systemsyn är svårt och kanske därmed sin största värsta fiende. Wittberg gör till och med en poäng av det när han på omslaget till sin bok skämtsamt satt en varningsetikett:  ”Söker du enkla lösningar /…/ ska du inte köpa den här boken …”. Det är svårt…

Mindre sunt förnuft 2024

Det är bara sunt förnuft. Så kan det låta i förenklingens och generaliseringens tidevarv. Hur svårt kan det vara liksom. ”Det är väl bara att …”. Och så vidare. Det finns dock en utmaning med det sunda förnuftet. Vem avgör egentligen om det är sunt? Troligen är det så att…

Spaning på lärande

Den som lär sig mest i klassrummet är … läraren. Läraren har nämligen inte bara eleven att lära ut till utan också sig själv. För att bli förstådd behöver man först förstå (vana nummer 5 av de 7 goda vanorna). Att förstå är att se mönster. När jag ser dem…

Podcast – “Chefens Nya Kläder”

Som en fortsättning på mitt blixttal på Ledarskaps labbet i augusti deltog jag i podden “Chefens nya kläder” tillsammans med Johanna Ekeberg (We Are Movement) och Patrik Ekstrand (Agiltec). Modererade gjorde Carl Starendal. Relaterade länkar https://www.klas.one/category/ledarskapsmodellen/

Command and Control – en reflektion

Jag blev uppmärksammad på och började fundera kring vad Command and Control är och skulle kunna vara för en tid sedan. Min spontana reaktion kring Command and Control innan det var i negativa termer som detaljstyrning och push. Inför ett utbildningstillfälle (Leading SAFe) bad jag deltagarna lista* vad de tänker…

Change Communication in adopting a lean-agile way of working – “The why-factor”

This article is also published on Scaled agiles linkedin-page. A guiding article about the change communication going from developing in projects to developing in agile teams and teams of teams using SAFe as framework for collaboration. Summary This article describes both how the change communication from projects to agile was…