Vem utforskar och formger organisationen?

I boken ”Den femte disciplinen” skriver Peter Senge att har tror att kärnan i företagsledningens nya sätt att fungera kommer att vara chefen som utforskare och formgivare.  Var är det chefen ska utforska? Senge menar att ledningen behöver bygga nya kunskaper för att förstå organisationen som system och de interna…

Servant leadership och Hermann Hesse

I litteraturen finns många gånger både frågorna och svaren. Det blir extra intressant när genrer korsas, när kunskapsområden vandrar mellan skönlitteratur och sakprosa – när en text har ett förhållande till andra texter, så kallad intertextualitet.   En bok som visar exempel på det är Hermann Hesses ”Österlandsfärden” skriven år 1932. Det är…

John B. Goodenough

John B. Goodenough avled i söndags vid en ålder av 100 år. Han är känd inte minst för sitt nobelpris i kemi som han fick år 2019 för upptäckten och utvecklingen av lithium-ion batterier.  Jag sprang på hans tankar om livet i samband med att han vann nobelpriset och har sedan dess…

Var transparent med dina antaganden

Förändringen till ett mer agilt samarbete handlar inte minst om att som individ förändra sitt tankesätt och därmed utmana sina egna antaganden om världen. Att gå från en mekanisk till en mer dynamisk världssyn. Att gå från det linjära till det cirkulära. Om du upplever en otydlighet i den organisation du…

AI – Vad riskerar att gå förlorat?

Varje paradigmskifte i mänsklighetens historia, som till exempel hantverkstraditionen till massproduktionen eller det småskaliga lantbruket till det storskaliga, har inneburit en produktivitetsökning. Vi har fått ut mer genom mindre insats. Ofta genom att maskinen ersätter det monotona och repetitiva. Även detta paradigmskifte, den till AI ”and beyond”, handlar till viss…

Lill-Babs och Patrik Norqvist

Hur kommer det sig att lyckade förändringsinitiativ snarare är undantag än regel? Gång på gång visar utvärderingar att den förväntade effekten vid förändring uteblir. Förändringen brukar bokstavligen rinna ut i sanden. Möjligen gör vi lite annorlunda, men så värst mycket förändringen sker inte för vi tänker fortfarande på samma sätt.…

Jag ser skogen för alla grenar

Hur kommer det sig att vi i skogslandet Sverige knappt har någon skog kvar? Ja, alltså vild skog. Urskog. Riktig skog. Inte de där ”skogarna” med planteringar av gran i raka led som utgör närmast all ”skog” i Sverige. Kan de två äldre damerna vara något på spåren tänker jag…

Recension – Utvecklande medarbetarskap

Det här är en recension av boken ”Utvecklande medarbetarskap : när medarbetarskap och ledarskap samspelar” av Gerry Larsson, Ann Zander, Marianne Lönngren och Madelene Malmquist Johansson Bakgrund I materialet till ledarskapsutbildningen UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) inleds grupputvecklingskapitlet med följande citat från Susan A Wheelan: ”Vad vi lärt oss…

Maximera jobbet … som inte görs

Allt vi utvecklar och producerar behöver vi ta hand om i någon form. Det är ofta ”när jobbet är gjort” frågan dyker upp: behöver vi verkligen det här? Då är det ofta försent. Timmarna är nedlagda, produkten är tillverkad, varorna vi har handlat är på väg hem från e-handeln. Överproduktion…

Veckans ord: Anakronism

Rubriker lite all over the place: Tesla återkallar 362.758 bilar. Och vi har sett rubrikerna förr. MEN det handlar återigen inte om att återkalla bilarna i form av att bilarna måste åka till en verkstad utan det handlar om gratis uppdatering av mjukvara över internet (i beta-version). Trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA kallar…