Nokia lär oss hur vi INTE ska göra – kultur och psykologisk trygghet

Med olika perspektiv men med samma slutsats om än förpackade i två olika begrepp, beskriver Edmondson i ”The fearless organization. Psykologisk trygghet på jobbet” och Alvesson & Spicer i ”Dumhetsparadoxen den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar” Nokias fall när de baserar sina respektive analyser bland annat på Timo Vuori och…

Värdeloopsarmbandet

Bakgrund Det här är en variant på ett klassiskt radband. Tanken med “Värdeloopsarmbandet” är att det ska hjälpa till att ge vägledning och fokus i transformationen. Det här är en första MVP. Håller konceptet? Ge gärna feedback: klas.fjarstedt [snabel-a] gmail.com Få fokus på vägen till värdet med hjälp av Värdeloopsarmbandet…