Förutsättningar och framgångsrika mönster för en paradigmförflyttning

Nedan en modell för att utvärdera förutsättningarna och framgångsrika mönster för en paradigmförflyttning. Min uppfattningen är att alla delar nedan behöver omfamnas för att få till en lyckad paradigmförflyttning.

FörutsättningarTongivande mönster
Det finns en krismedvetenhet– En majoritet förstår innebörden i om vi inte agerar
Det finns en vision om måltillståndet som berättar vad organisationen vill bli– Den upplevs som begriplig
Kommunikativt förändringsledarskap– Ledning och chefer kommunicerar både vad de vill åstadkomma (visionen) och hur (förändringsprocessen) organisationen ska göra för att åstadkomma visionen.
– Förändringen drivs fokuserat tvärfunktionellt
– Förändringsledningen kan förklara visionen och agera med hjälp av förändringsprocessen
Hela systemet omfattas– Verksamhetssystemet – kunder och erbjudanden och förmågan att producera erbjudandena
– Det politiska systemet – hur den formella makten är fördelad
– Det kulturella systemet – ledarstilen i organisationen och organisationen och medarbetarnas värderingar
Experimentell förändringsprocess– Förändringsprocessen sker inkluderande i utforskande små experiment
– Konkreta framgångsrika exempel och lärdomar kommuniceras återkommande
Organisatoriskt lärande– Både enkelt- och dubbelt lärande
– Arenor för lärande och dialog finns

Lämna ett svar