AI – Vad riskerar att gå förlorat?

Varje paradigmskifte i mänsklighetens historia, som till exempel hantverkstraditionen till massproduktionen eller det småskaliga lantbruket till det storskaliga, har inneburit en produktivitetsökning. Vi har fått ut mer genom mindre insats. Ofta genom att maskinen ersätter det monotona och repetitiva. Även detta paradigmskifte, den till AI ”and beyond”, handlar till viss…